De verontrustende milieu-impact van kaas

De verontrustende milieu-impact van kaas

In 2016 groeide het aantal melkkoeien door de afschaffing van de melkquota naar 1,7 miljoen dieren(1). Het onafhankelijke Louis Bolk instituut onderzocht hoeveel dieren de melkveehouderij mag houden om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Zij concludeerden dat het aantal koeien met 30% moet afnemen(2). Toch groeit de melkveehouderij door. “Een grotere melkveehouderij is een zeer slechte zaak voor het milieu en betekent nog meer dierenleed” aldus Plant Power campagne-coördinator Jurjen Ruijter. “Met de huidige omvang van de melkveehouderij in Nederland worden de klimaatdoelstellingen van Parijs niet gehaald. Wanneer nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid?"


Ware prijs van melk


Een inkrimping van 30% zou maar liefst 2,8 Mton C02 uitstoot en 9 Kton ammoniak besparen. Daarnaast zouden er miljoenen aan overheidsgelden vrijkomen: een inkrimping naar 1,4 miljoen koeien zou 800 miljoen euro aan maatschappelijke kosten voorkomen(3). Ruijter: “Als de maatschappelijke kosten van melk zouden worden meegerekend in de prijs, zou melk minstens 20% tot 50% duurder zijn(3). De huidige prijs van melk geeft geen eerlijk beeld van de daadwerkelijke kosten van de melkveehouderij, laat staan van de schade die het dier en milieu toebrengt."

50 keer in bad voor één blok kaas
.
Een plantaardig voedingspatroon is vele malen gunstiger voor het milieu. Het vervangen van zuivelproducten door plantaardige alternatieven is één van de vlakken waar de meeste winst te behalen is voor het milieu Voor één liter melk is 500 liter water nodig. Voor 1 kilo kaas maar liefst 5000 liter(4). Het Louis Bolk instituut noemt als maatregelen dan ook niet alleen het terugbrengen van het aantal koeien, maar ook het ontmoedigen van consumptie van zuivel en vlees(2).


Het dier als individu

Het onderzoek naar de impact van de melkveehouderij geeft bovendien een onvolledig beeld, aldus Ruijter. "De 1,7 miljoen koeien in ons land worden wel genoemd, maar ze worden niet erkend als individu met een eigen verhaal. Elk van deze dieren is een levend, voelend wezen dat fysiek en psychisch lijdt onder het leven in de veehouderij."

B73A1012.JPG#asset:512

Foto: Remco Stunnenberg

Om de melkproductie op gang te houden moet een koe gedurende haar leven meermaals een kalfje baren die vrijwel direct van haar afgepakt wordt. Een uiterst traumatische ervaring. De mannelijke kalfjes zijn voor de melkveehouderij van geen waarde en worden verkocht aan kalvermesterijen. Een deel van de vrouwelijke kalfjes wordt veroordeeld tot hetzelfde ellendige leven als hun moeder. Ruijter vervolgt: "Als de koe niet meer voldoende melk produceert wordt ze op transport gezet en wacht haar een wreed einde in het slachthuis." Een melkkoe wordt gemiddeld al na 5 jaar gedood terwijl koeien wel 15 tot 20 jaar oud kunnen worden.


Gelukkig kan het ook anders. Plant Power helpt je op weg naar een plantaardig voedingspatroon. Doe je mee?

Bronnen:

1) https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/33/melkveebedrijven-aantal-melkkoeien-gestegen
2) Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij - Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen (2017). Ir. Jan de Wit, Ir. Kees van Veluw. Online: www.louisbolk.nl/publicaties
3) http://www.louisbolk.org/uploads/images/pdf/infographic%20reductie%20melkveehouderij%20NL%202017_%20bij%20Rapport%20Verkenning%20grondgebonden%20melkveehouderij.pdf
4) Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten. Gevolgen van vervanging van dierlijke eiwitten anno 2008 (2008). Hans Blonk, Anton Kool, Boki Luske.

Wil je meedoen?

Naast donateurs hebben wij ook vaak behoefte aan collega's, zoals groepsleiders voor activiteiten in de regio's.

Doneren

Webshop

Nieuwsbrief