Middelbare scholieren staan open voor onze boodschap

Middelbare scholieren staan open voor onze boodschap

Verslag van Yana, vierdejaars studente Voeding en Diëtetiek en stagiaire bij Plant Power

Op maandag 11 december gaf ik drie verschillende gastlessen over plantaardige voeding op het Niftarlake College in Maarssen. De havo-4-leerlingen deden actief mee met de lessen en stelden veel goede vragen. In de enquête die ze achteraf invulden, schreven veel leerlingen dat de gastles ze aan het denken heeft gezet, dat de gastles ze raakte of dat de gastles ze bewuster heeft gemaakt.

Het was de koude dag waarop veel van ons moeite hadden om naar ons werk te komen, of ijsvrij kregen vanwege het heftige weer. De leerlingen van het Niftarlake moesten wel naar school, maar mochten uiteindelijk na het 4e lesuur naar huis. In plaats van het vak maatschappijleer kregen drie havo-klassen die dag een gastles van 50 minuten over de voordelen van plantaardig eten; voordelen voor je gezondheid, het milieu, voedselschaarste en dierenwelzijn. De gastlessen werden ondersteund door PowerPoint presentaties en werden aangevuld met drie filmpjes: over het leed van varkens, het leed van scharrelkippen en aan het einde een ontroerend verhaal, om positief af te sluiten. De gastlessen werden door de docent maatschappijleer vloeiend opgenomen in het curriculum, door de leerlingen een opdracht te geven om voor de volgende dag een debat, gerelateerd aan dit onderwerp, voor te bereiden.


Welke gastles had het meeste succes?


Naast het informeren en inspireren van jongeren, was het doel van deze gastlessen ook om toekomstige gastlessen te verbeteren. Om dit te bereiken heb ik drie verschillende gastlessen gegeven, en de reacties op deze gastlessen vergeleken door middel van enquêtes. De eerste gastles die ik gaf was een interactieve gastles waarin het probleem van de vee-industrie vergeleken werd met The Matrix, geïnspireerd door deze lezing van The Animal Rights Foundation of Florida. Deze gastles gaf ik het eerste uur, waardoor enkele ondergesneeuwde leerlingen iets later binnenkwamen. Niettemin bleek deze gastles veruit het beste te zijn. Van de 15 leerlingen die de gastles bijwoonden, vulden 9 op hun enquête in dat ze naar aanleiding van de gastles hun voedingspatroon wilden veranderen door minder dierlijke producten te eten of flexitariër te worden.

De tweede gastles was een lezing met een persoonlijk verhaal. De gedachtegang hierachter was dat het vertellen van een persoonlijk verhaal herkenbaarheid creëert voor leerlingen. Deze gastles miste echter interactie. De combinatie van weinig interactie, een drukke klas en een onderwerp wat veel reacties oproept, zorgde voor onrust in de les. De silver lining hierbij was dat de leerlingen in ieder geval niet afgeleid waren door willekeurige dingen, maar door discussies met elkaar over het onderwerp. Twee leerlingen gaven aan hun voedingspatroon te willen veranderen naar aanleiding van de gastles, en alle leerlingen gaven positieve feedback op de gastles; duidelijk, nuttige informatie en goede filmpjes. Veel leerlingen vonden de gastles wel te lang, wat ook bleek uit de onrust van de klas.

GastlesYana.jpg#asset:705


Leerlingen praten graag mee over het probleem

De derde gastles was een bondige presentatie waarin het probleem, oftewel de negatieve effecten van de vee-industrie, uitgelegd werd, gevolgd door een probleemoplossende discussie. De discussie werd gehouden aan de hand van twee vragen. De eerste vraag: ‘Wiens verantwoordelijkheid is dit probleem?’ en de tweede vraag: ‘Wie heeft de macht om dit probleem op te lossen?’ Op deze vragen konden de leerlingen reageren door te staan bij het antwoord waar zij het mee eens waren. De keuzemogelijkheden hierbij waren: de vee-industrie, de consument, de dieren en de overheid.

Nadat ze hun standpunt duidelijk hadden gemaakt, werden de leerlingen gevraagd dit te beargumenteren. Hierop volgde een redelijk intense discussie tussen de leerlingen. Achteraf gaven de leerlingen aan dat ze het fijn vonden om mee te kunnen praten, maar dat ze graag langer hadden willen discussiëren en dat de klas af en toe onrustig was. Vier leerlingen gaven aan hun voedingspatroon naar aanleiding van de gastles te willen veranderen, waarvan twee veganist willen worden.


Jongeren die de boodschap begrijpen

Wat mij het meest is bijgebleven aan de laatste gastles, is een opmerking die een jongedame aan het eind van de groepsdiscussie maakte: “Als we weten dat we de macht hebben om dit probleem op te lossen, waarom proberen we dan nog steeds de verantwoordelijkheid bij de overheid en de vee-industrie te leggen?”


Plant Power komt naar je toe

Heb je interesse in één of meerdere gratis gastlessen over de voordelen van plantaardige voeding, of ken je iemand die hier wellicht interesse in heeft? Neem dan hier contact met ons op.

Wil je meedoen?

Naast donateurs hebben wij ook vaak behoefte aan collega's, zoals groepsleiders voor activiteiten in de regio's.

Doneren

Webshop

Nieuwsbrief